Påmelding

All påmelding til alle kurs ved NBI gjøres via bookingsystemet vårt.

Klikk her for PÅMELDING

Påmelding for sommerkurs i mai-juni og Dansecamp i skolenes sommerferie er nå åpen.
Påmelding for høstens dansekurs åpner mandag 27. mai kl. 12.00.  


HUSK at du er påmeldt for 1 år av gangen, så alle som danser høsten 2019 er automatisk påmeldt til vårsemesteret 2020.

Ønsker du å endre kurs/si opp plassen din for vårsemesteret må det skje skriftlig til post@norskballettinstitutt.no i god tid før oppstart januar 2020.

Over sommeren derimot må absolutt alle, både nye og gamle elever, melde seg på på nytt via bookingsystemet.
Førstemann-til-mølla gjelder på alle klasser! 

Alle nye påmeldinger gjøres via bookingsystemet vårt (også kun for prøvetimer).

I forbindelse med påmeldte nye elever gis det en GRATIS prøvetime første gang.
Hvis vi ikke mottar annen tilbakemelding på mail før neste fremmøte er påmeldingen bindende etter prøvetimen.

Priser skoleåret 2019/2020

Her finner du priser for våre kurs på NBI Lillestrøm, NBI Lørenskog og NBI Oslo.
Her finner du priser for våre kurs på NBI Lillestrøm, NBI Lørenskog og NBI Oslo.

Alle kurs går over 14 uker.

Det blir sendt ut betalingsgiro på mail ved påmelding via bookingtjenesten vår. Alle SKAL melde seg på via nettet!
Semesteravgiften skal betales ved oppstart av kurset.


Pr. 45 min. klasse
1 klasse pr. uke: kr. 2350,-


Korte klasser (55-60 min):  
1 Klasse pr. uke: kr. 2455,-      

2 Klasser pr. uke: kr. 4395,-

3 Klasser pr. uke: kr. 6167,-

4 Klasser pr. uke: kr. 7765,-


Lange klasser (70 min eller mer):
1 Klasse pr. uke: kr. 2735,- 

2 Klasser pr. uke: kr. 4830,-

3 Klasser pr. uke: kr. 6788,-

4 Klasser pr. uke: kr. 8920,-


Ekstra lange klasser (90 min):
kr. 3440,-

Kombinasjon av korte og lange klasser og tren så mye du vil:

1 kort + 1 lang  4605,-
2 korte + 1 lang  6385,-
3 korte + 1 lang  8057,-
1 kort + 2 lange  6581,-
1 kort (45 min) + 3 lange  8444,-
1 kort (55 min) + 3 lange  8635,-
2 korte + 2 lange  8345,-

Tren så mye du vil 1. (5-8 klasser): 10.160,-
Tren så mye du vil 2. (9+ klasser) 12.050,-

Prisene inkluderer en kvantumsrabatt opptil 20% ved deltagelse på flere klasser pr. uke. 
Søskenmoderasjon: 10% på det søsken med lavest kursavgift. 

Minimum 10 elever - maximum 20-25 elever pr. klasse. 

Det tas forbehold om endring av timeplan/pedagoger.

Ved booking tilkommer 35,- administrasjonsgebyr.

Noter at forskjell i pris kan førekomme i bookingsystemet ved oppstart av nytt semester. Priser på hjemmesiden og brosjyren vil alltid være riktige.

På hjemmesiden vil det til enhver tid være gjeldende timeplan!


Ønskes betalingsoppdeling må dette avklares før kursstart på mail til post@norskballettinstitutt.no. Administrasjonsgebyr for oppdeling er på kr 75,-.

Påmeldings- og betalingsregler

Her finner du skolens regler for påmelding og betaling. 

All påmelding gjøres via bookingtjenesten vår.

Generelle betingelser

1.     Påmelding, prøvetime og avmelding


Eleven er påmeldt for et år av gangen (høstsemester og vårsemester).

Hvis du ikke ønsker å gå vårsemesteret, vær vennlig å gi skriftlig beskjed på mail til post@norskballettinstitutt.no i god tid før semesterets oppstart (januar).

Før hvert høstsemester må alle elever melde seg på på nytt. 

Påmeldingen til kurs er bindende, eventuell avbestilling må skje senest en dag før kursstart. Dette må gjøres ved å sende mail til post@norskballettinstitutt.no.

I forbindelse med påmeldte nye elever gis det en gratis prøvetime første gang.

Hvis vi ikke mottar annen tilbakemelding på mail før neste kursdag er påmeldingen bindende etter prøvetimen, og du/dere regnes som påmeldt til kurs listet opp i ordrebekreftelsen. 

Se egne regler vedr. fravær/sykdom i punkt 6.

Første kursdag må elever under 12 år møte i god tid sammen med en foresatt.

2.     Betaling

Faktura vil alltid bli sendt på mail til foresatte når påmelding er mottatt. Vi ber om at du betaler denne innen forfall. Bruk KID-nummeret, slik at innbetalingen din blir korrekt registrert. Hvis du ikke mottar faktura, send en mail til post@norskballettinstitutt.no med ordrenummer og elevens navn.

Ved utestående kursavgift må vi i verste fall utelukke eleven fra dansetrening hos oss.

Ønskes betalingsoppdeling må dette avklares før kursstart på mail. Administrasjonsgebyr for oppdeling er på kr 75,-.
Max oppdeling er 3 måneder (fra kursstart) og det forventes jevnlige innbetalinger frem til fristen. 

Hvis du mot formodning ikke har mailadresse eller nettbank ber vi deg kontakte oss på tlf. 46627478.

Refusjon av kursavgift
Det gis ingen refusjon av kursavgift hvis man har vært på danseklassen mer enn en gang (prøvetimen). Unntaket er ved skader ved fremvisning av legeattest (se punkt 6). 

3.     Alle må sende inn påmelding via elektronisk skjema

Hvis du ikke har sendt inn påmelding via hjemmesiden og fått en bekreftelse på denne, er det ikke sikkert at du får plass på ønsket kurs og du kan bli stoppet i døren. Send derfor alltid inn påmelding via hjemmesiden i god tid før oppstart. Er det venteliste på partiet kan du ikke ta en prøvetime før du har fått plass.


4.   Nivå- og aldersinndeling

Ved påmelding av elever som ikke har gått på våre kurs før, er det opp til den ansvarlig pedagogen å vurdere om eleven passer inn på nivået, hvis de er meldt på noe annet enn et nybegynnerkurs (nivå I).

Dette gjelder også våre elever som melder seg på noe annet enn det som er blitt anbefalt for dem.

Vi ber vennligst alle om å respektere våre aldersinndelinger på klassene. Dette er gjort med en hensikt og det er kun ved sjeldne anledninger at vi ønsker å gå utenom dette.

5.     Verdisaker

Verdisaker oppbevares på eget ansvar. Vil dere låse inn tøy og verdisaker kan dere ta med egne små hengelåser og låse de inn i skapene i garderoben (kun på Lillestrøm). Ta ellers med verdisaker og ting du ellers er redd for inn i dansesalene. Alle verdisaker oppbevares på eget ansvar.

6.     Sen påmelding og sykdom

For sen påmelding regnes som fravær. Det gis derfor ikke avslag på kursavgift for de første fire ukene av semesteret. Ved lang tids sykdom (ved alvorlige skader eller alvorlig sykdom mer enn tre uker) refunderes semesteravgiften avregnet fra sykemeldingsdato bekreftet ved legeattest. Ved kortere fravær grunnet sykdom (eks. influensa, omgangssyke), reiser eller lignende refunderes ikke semesteravgift eller deler av denne.

7.   Avlysning av timer

Det kan forekomme avlysning av timer på grunn av sykdom eller andre årsaker. Dette kompenseres ikke med redusert semesteravgift.

Disse timene blir vanligvis tatt igjen ved en senere anledning. Det informeres om avlysninger og ekstratimer via e-post og/eller SMS til elevens "foresatte".

Hvis det av en eller annen grunn kun dukker opp 1-2 elever på klasse står pedagogen fritt til å velge å avlyse eller å holde klassen, etter avtale med eleven.

8.   "Nedlegging" av timer

Norsk Ballettinstitutt forbeholder seg retten til å avlyse grupper der det er 10 eller færre betalende påmeldte elever, i løpet av de 4 første ukene av kurset. Da vil vi så godt det lar seg gjøre komme med tilsvarende alternativer. Hvis det ikke finnes et passende kurs blir semesteravgiften for det aktuelle kurset refundert til de aktuelle elevene som har betalt. 

9.     Bilder/Video

Vi forbeholder oss retten til å bruke bilder og videopptak fra undervisning og forestillinger arrangert av Norsk Ballettinstitutt. Disse kan for eksempel brukes til egen reklame, plakater, vår Facebookside, annonser og på vår hjemmeside.

Hvis dette IKKE er ok, send en mail til post@norskballettinstitutt.no med elevens navn, studiosted og hvilket kurs eleven går på.

10.      Skader

Skolen har intet ansvar for skader som elevene måtte pådra seg eller for uhell som måtte skje innenfor skolens område.

Eleven trener på eget ansvar.


Påmeldingsregler Sommerkurs NBI


Påmelding på sommerkurs er bindende når kursavgift er betalt. Faktura blir tilsendt på mail i forkant av kursstart. 

Det gis ingen refusjon av kursavgiften. 
Unntaket er ved akutt/alvorlig sykdom hvor kursavgiften refunderes ved fremvisning av legeattest.

Det gis ingen prøvetime på sommerkurs, med unntak av barneballett 3-5 år.

Ved for få elever (mindre enn 5 påmeldte) forbeholder vi oss retten til å avlyse kurset. Da vil vi så godt det lar seg gjøre komme med tilsvarende alternativer. Hvis det ikke finnes et passende kurs blir kursavgiften for det aktuelle kurset refundert til de aktuelle elevene som har betalt.

Sen påmelding regnes som fravær. 

Ved kortere fravær grunnet sykdom, reiser eller lignende refunderes ikke kursavgift eller deler av denne.

Kontakt oss på post@norskballettinstitutt.no ved spørsmål!

Skolens kleskoder

Her finner du informasjon om hva man skal ha på seg når man danser hos Norsk Ballettinstitutt.

Se dokumentet under for å se hva vi har som kleskoder ved vår ballettskole.

NBI selger startpakker og dansetøy tilpasset våre kleskoder, se mer info under "Dansetøy"


Det skal være oppsatt hår på hver klasse, uansett sjanger.

Våre trivselsregler

Vi ved skolen ønsker å ha en viss standard og disiplin på klassene vi tilbyr. Hvis vi ikke respekterer det vi gjør, hvem skal gjøre det da?

Vi må alle hjelpe til å beholde respekten for dansen. Det finnes flere uskrevne regler både i dansesalen og på danseskolen, og er man ny kan dette være litt nytt og annerledes.

Å ha regler er ikke for å drepe glede og danselyst! De hjelper oss alle til å ha både et godt sosialt miljø og et godt læremiljø.

Les og følg derfor våre trivselsregler under!1. Ingen utesko er tillatt inne i dansesalene! Dette gjelder også for foreldre når dere er innom. Respekter rommet med en gang du kommer inn i dansesalen, - ikke løp, rop og skrik, leke med diverse utstyr eller lignende.

2. Skru av mobiltelefonen!

3. Gå på do før eller etter timen din. Ikke kast bort viktig dansetid med å sitte på do! ;-)

4. Det er hyggelig at du hilser på pedagogen når du kommer til time. Møt presis og ikke forlat salen før du har spurt læreren eller dere har sagt "takk for i dag".

Kommer du for sent, vent til et passende øyeblikk å gå inn i salen.

5. Hør på instruksjoner, korreksjoner og andre elevers spørsmål. Prat ikke unødvendig, og rekk opp hånden hvis du har noe å si. Spør om du ikke forstår noe. Og svar på tiltale/hvis du får spørsmål!

Når pedagogen retter på deg er det ikke kritikk og for å være slem, men korreksjon for at du skal bli bedre. Ta det til deg og prøv igjen. Det er slik vi lærer.

6. Kast tyggegummien i søpla FØR du kommer inn. Mat er ikke lov i studioene, drikkeflaske med VANN er lov. Drikkepauser skjer når pedagogen sier det er greit.

7. Rydd etter deg i garderober, kjøkken eller oppholdsrom. Kast søppel i søppelbøttene. Da blir alt så mye koseligere rundt oss!

8. Foreldre venter utenfor dansesalene på elevene (dette gjelder også for de yngste barna). Hvis man må være med inn i salen med de yngste elevene skal de voksne også være med å danse.

9. Vær høflige og gode rollemodeller for hverandre og mot læreren. Dette gjelder også under forestillingene når vi møter mange nye elever i alle aldre.

Velkommen til oss!

Hvilket nivå eleven hører hjemme på

Det er foreldre og elever som velger hvilken dansestil de ønsker å danse, men det er ballettskolens ledelse i samarbeid med pedagogen som avgjør hvilket nivå de skal danse på.

Det er også en grunn til at gruppene er inndelt etter alder, så vi ber alle respektere dette for at både elevene og pedagogen skal få mest mulig ut av klassene.

Ved påmelding av elever som ikke har gått på våre kurs før, er det opp til den ansvarlig pedagogen å vurdere om eleven passer inn på nivået, hvis de er meldt på noe annet enn et nybegynnerkurs. Dette gjelder også våre elever som melder seg på noe annet enn det som er blitt anbefalt for dem.

Dette gjør vi ut ifra vår erfaring innen dans og observasjon av hvordan eleven mestrer det nivået de er på. På slutten av hvert skoleår skal pedagogen markere i elevens brosjyre hvilket nivå som anbefales det kommende skoleåret.

Å velge et høyere nivå enn det som er anbefalt, er tilsvarende å la barnet hoppe fra 1. klasse til 3. klasse. Dette vil medføre en risiko for at de elevene som ikke har fått med seg det grunnleggende, vil miste mestringsfølelsen og lysten til å danse. I tillegg er det større fare for skader og feil-jobbing hos eleven, da kroppen ikke er "innarbeidet" i dansestilen og musklene har fått jobbet med den fysiske utviklingen og øvelsene de andre på nivået har vært gjennom.

Vi hører gjerne på hva foreldrene har å si angående barna sine, men avgjørelsen ligger fortsatt hos ledelsen.

Det er vår oppgave å sørge for at elevene er på de nivåene hvor de får noe ut av undervisningen og får lært noe, samtidig som de opplever mestring og glede av å danse. Dette er med på å gjøre at vi kan levere kvalitet i undervisningen.

Vi ønsker at dette skal ivaretas, slik at vi kan fortsette å levere danseklasser som alle har utbytte av, og ber derfor alle foreldre om å påta seg ansvaret for å hjelpe barna med å forstå disse reglene.

Fra nivå VI kreves det at eleven trener samme nivå to ganger i uken for å klare å holde følge på klassen. Herfra er det heller ikke en årlig nivå-progresjon, men elevene blir anbefalt et passende nivå videre når de mestrer sitt nivås syllabus. Dette avgjør pedagogen din. 

I dokumentene under kan du lese vår "syllabus" (læreplan) på hva det forventes at elevene lærer på de ulike nivåene i klassisk ballett og i jazzdans ved skolen vår.

Spørsmål og Svar

Her finner du kanskje noen spørsmål og svar som du lurer på omkring skolen vår.
ELEVFORESTILLINGER

Alle elever (fra 4-5 år) er med på en eller flere forestillinger en/to ganger i året. Dette er en viktig avslutning på semesteret og noe både foreldre, pedagoger og elever ser frem til. Vi ser det også som en naturlig forlengelse av den tekniske treningen de får på kurset i og med at dans er en scenisk uttrykksform. 

Juleforestilling/Juleavslutning

Siden desember 2008 startet NBI med en tradisjon med juleforestillinger på Lillestrøm Kultursenter. Disse forestillingene er bygget opp med NBI Dansekompani som kjerne, og med utvalgte grupper fra skolen. Disse gruppene vil variere fra år til år, og blir plukket ut for å vise skolens allsidighet.
Før jul har alle de yngste gruppene en "visningstime" for foreldre/foresatte. Dette er en vanlig dansetime hvor foresatte kan se hvordan vi jobber i løpet av semesteret. De eldre elevene (fra nivå 5 og oppover) avtaler med pedagogen sin hvordan de ønsker å markere semesterets siste klasse.

Vårforestilling
Hvert vårsemester avsluttes med en stor elevforestilling hvor alle elever fra 4-5 år og oppover er med. Våre forestillinger er lagt opp som profesjonelle sceneforestillinger på en danse-/teaterscene og ikke som "visninger". 
De yngste gruppene danser på 1 av tilsammen 6 forestillinger, mens de eldre elevene og nivåene gjerne danser flere forestillinger. 
En av de siste danseklassene i semesteret blir alltid brukt til sceneprøve på den store scenen 1-2 uker før selve forestillingshelgen.

Vårens elevforestillinger gjelder for alle våre elever, uansett alder og nivå. Det eneste unntaket er Danselek 3-4 år. Dette er fordi vi synes elevene bør være litt eldre for å være på scenen, slik at dette oppleves som en spennende og positiv erfaring, istedenfor skremmende og negativt.

Siden vi ønsker å ha flotte og profesjonelle forestillinger er vi avhengige av bl.a. lysrigg, lysmann, Kultursenterets øvrig personale og leie av scene, så derfor blir det noen ekstrautgifter ift. forestillingene:

- Foreldre og andre som ønsker å se på må betale en billettavgift som avtales mellom skolen og utleier av scene.
- Det kan være at elever må betale kostymeavgift hvis det er slik at de skal låne kostyme fra skolen. Denne avgiften går hovedsakelige til renhold og vedlikehold av kostymer, og også til nye kostymekjøp.

Våre forestillinger er alltid flotte og profesjonelle, og både elever, foreldre, presse og pedagoger er veldig fornøyde! Så det er bare å glede seg til neste forestilling!
:-)
 
De yngste elevene (3-4 år, 4-5 år og nivå 1-grupper) avslutter vårsemesteret med en visningstime for foresatte, mens alle andre grupper avslutter med elevforestillingen.

Forestillinger og billetter
Billettprisene skal dekke:
-  leie av lokaler til både prøver og forestilling.
-  innkjøp av materiell og stoff til kostymer og scenografi.
-  innleie av ekstra utstyr til scene, lyd og lys.
-  det skal betales ekstra timelønn til ansatte.
-  det skal betales lønn til lysmann og andre gode hjelpere fra Kultursenteret. 
-  det skal lages program og promomateriell.
-  Kultursenteret krever en viss del av billettinntektene.

Dugnad
Vi er langt på vei en dugnadsfri institusjon. Det vet vi mange setter pris på i en hektisk hverdag. Noen plikter legger vi imidlertid på foreldrene av de yngre elevene. Ved forestillinger har vi behov for barnepass-grupper (foreldrevakter) bak scenen for å hjelpe elever t.o.m. ca. 12 år. Dette er oppgaver knyttet til å holde ro og orden, orden på kostymer, hår, sminke og ikke minst skape trygghet for de yngste elevene.


Regler og trivselsregler
Norsk Ballettinstitutt favner mange elever, foreldre og instruktører. Derfor er det veldig viktig å ha et sett med regler som ALLE skal og kan forholde seg til. Les dem og prøv etter beste evne å følge dem.

Hva betaler vi for?
Vi vet at det koster å ha barn og ungdom på fritidsaktiviteter. Derfor er det viktig for oss å fortelle hva som ligger i kurs- og semesteravgiften og hva som kommer i tillegg. Det er også viktig for oss å presisere at Norsk Ballettinstitutt ikke mottar noen form for offentlig driftsstøtte.

Ditt barn blir undervist 14 undervisningsuker pr. semester (høst og vår). Hvert kurs har et innhold, en faglig utvikling og en individuell fremgang, uansett sjanger. Elevene blir undervist av dedikerte og profesjonelle pedagoger som i all hovedsak har 3 år eller mer høyskoleutdannelse i dans, pedagogikk el. lign. De skal gi hvert enkelt barn dansetrening tilpasset nivå, ferdighet og fysisk forutsetning.
Alle pedagoger følger en oppsatt syllabus (pensum/plan) på hva elevene skal lære hvert nivå. 

Når kan jeg begynne?
Vi starter nye kurs 2 ganger i året, i januar og august. Vi skal ha motatt en påmelding via bookingtjenesten vår i forkant av oppmøte, men man kan også fylle ut påmeldingsskjema i resepsjonen den 1. kursuken (men da er det ingen garanti at du får plass på kurset!). Du skal ha satt deg inn i våre regler og ha anbefalt sko og treningstøy med på første trening.

Elever som har vært på prøvetime må gi beskjed umiddelbart etter prøvetime om de IKKE fortsetter, hvis ikke regnes eleven som påmeldt.
Semesteravgiften forfaller første kursuke og betales via faktura som mottas på mail til registrert mailadresse.

I mai og juni har vi hvert år "sommerkurs" hvor vi bl.a. har "introkurs" i våre ulike dansestiler for høstens kommende 1. klassinger og kurs for nye barnedansere (3-5 år). I tillegg har vi mange ulike kurs for våre eksisterende elever med både gjestepedagoger, våre faste pedagoger, nye dansestiler og koreografikurs hvor man lærer en dans som danses på Byfesten i Lillestrøm i juni.
Alle kursene går over 4 til 8 uker. Følg med på hjemmesiden vår i mars/april for mer info og påmelding! :-)

Velkommen til oss! :-)