Velkommen til Norsk Ballettinstitutt, avd. Lillestrøm

Vårt motto er at alle føtter kan danse. Vårt tilbud er derfor variert og allsidig, for at nettopp du skal finne din dansestil hos oss!

Her på NBI Lillestrøm har vi våre 3 studioer, sal A, sal B og sal C, samt våre kontorer og kostymelager. Dansekompaniet vårt har også alle sine prøver her, og det er også på Kultursenterets scener vi har våre ulike elevforestillinger.

På denne siden vil du finne informasjon som kun gjelder de elever som danser på NBI Lillestrøm.

Velg menyknappene øverst på linjen og se studioets timeplan, info om våre elevforestillinger, informasjon om og til Dansekompaniet vårt og bli kjent med pedagogene våre på NBI Lillestrøm.
Trykker du på logoen til venstre kommer du til hovedsiden.  

Følg oss på Facebook! Lik oss og bli oppdatert med arrangementer, nye bilder og annet moro fra skolen. Søk oss også opp på Instagram.